صفحه آرشیو

حجیت اعمال و اقوال معصومین

حجیت اعمال و اقوال معصومین

حجیت اعمال و اقوال معصومین میزان حجیت افعال و کلمات حضرات معصومین چقدر است؟ پرسش ۱٫ از نتیجه روایات وارده به دست می آید که ما علم به وظیفه حضرات معصومین نداریم و در صورتی که علت رفتار خود را بیان نفرمایند ما نمی…