صفحه آرشیو

حديثى مهمّ و گفتارى حيرت آور

حديثى مهمّ و گفتارى حيرت آور

عرفان اسلامی (۴) حدیثى مهمّ و گفتارى حیرت آور

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقهعارف بزرگ سیّد حیدر آملى در کتاب « جامع الاسرار ومنبع الانوار » و در رساله ى « نقد النقود » و حضرت فیض کاشانى آن عارف معارف الهیّه و مست باده ى وحدت در کتاب « قرّه العیون…