صفحه آرشیو

حدیث امان

حدیث امان

حدیث امان حدیث امان چیست؟ آیا این حدیث در منابع شیعه و اهل‌سنت آمده است؟ پاسخ اجمالی اگرچه ممکن است واژه «امان» در روایات متعددی ذکر شده باشد، اما آنچه به عنوان «حدیث امان» مشهور است، روایتی از پیامبر اسلام(ص) است که چنگ زدن به دامان…