صفحه آرشیو

حدیث بساط

حدیث بساط (غمام)

حدیث بساط (غمام) بنا بر آن چه که مرحوم کفعمى رحمه‏الله و علامه مجلسى رحمه‏الله نقل نموده اند، حدیث بساط (سفر امیرالمؤمنین علیه‏السلام با قالیچه پرنده به غار اصحاب کهف) در روز بیست و یکم و یا بیست و هفتم ماه ذى الحجه اتفاق افتاده است