صفحه آرشیو

حدیث درباره رمضان

حدیث درباره رمضان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش اجابت و آزادی از آتش جهنم. کافی، ج۴، ص۶۷ حدیث درباره رمضان http://shiastudies.com