صفحه آرشیو

حدیث درباره عبرت از تاریخ

حدیث درباره عبرت از تاریخ

حدیث درباره عبرت از تاریخ امام علی علیه السلام: از گذشته های دنیا برای باقیمانده ی آن عبرت آموز زیرا پاره های دنیا شبیه یکدیرگرند. نهج البلاغه قسمتی از نامه ۶۱ حدیث درباره عبرت از تاریخ http://shiastudies.com