صفحه آرشیو

حدیث دل برکندن از دنیا

حدیث دل برکندن از دنیا از امام صادق علیه السلام

حدیث دل برکندن از دنیا از امام صادق علیه السلام امام صادق علیه السلام همه خوبی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دل برکندن از دنیا قرار داده شده است. میزان الحکمه، ج۳، ص۵۵۰ . . . http://shiastudies.com حدیث دل برکندن…