صفحه آرشیو

حدیث روز در مورد دوستی خدا

حدیث روز در مورد دوستی خدا

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: خدا را محبوب مردم سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد. منتخب میزان الحکمه ح ۸۶۰ http://shiastudies.com حدیث روز در مورد دوستی خدا بانک احادیث موضوعی