صفحه آرشیو

حدیث شناخت خود

حدیث شناخت خود

امام علی علیه السلام: در شگفتم از کسی که در پی یافتن گم شده خویش می گردد در حالی که خود را گم کرده و در پی یافتن خویش نیست. میزان الحکمه، ج۷، ص۱۴۱ http://shiastudies.com حدیث شناخت خود