صفحه آرشیو

حدیث غدیر در نهج البلاغه.امام علی.شیعه.شیعه شناسی.

حدیث غدیر در نهج البلاغه

حدیث غدیر در نهج البلاغه آیا حدیث غدیر در نهج البلاغه آمده است؟ می دانیم که پیامبر عموم مسلمانانی را که همراه او از حجه ‏الوداع باز می‏گشتند در یک بیابان بی‏ آب و علفی گرد آورد و از همه حاضران زیر آفتاب سوزان برای امیرالمؤمنین بیعت…