صفحه آرشیو

حدیث قرطاس

حدیث قرطاس

حدیث قرطاس چرا پیامبر ص پس از خروج مردم و تا چند روز بعد از این قضیه ، آن حضرت وصیت‌نامه را ننوشتند؟ ((حدیث قر طاس )) طبق روایاتى که شیعه و سنى نقل کرده‌اند، هنگامى که رسول خدا صلى الله علیه وآله از مردم درخواست کرد تا قلم و دواتى…