صفحه آرشیو

حدیث مربوط به بهشت رفتن شیعیان

حدیث مربوط به بهشت رفتن شیعیان

حدیث مربوط به بهشت رفتن شیعیان خلاصه پرسش آیا روایتی داریم که گفته باشد؛ گناه شیعیان هراندازه باشد، در قیامت به‌واسطه شفاعت وارد بهشت می‌شوند؟ پرسش چند وقت پیش با یک روایت عجیبی از امام صادق(ع) روبرو شدم که شخصاً معتقدم…