صفحه آرشیو

حدیث منزلت

پاسخ به شبهات حدیث منزلت

پاسخ به شبهات حدیث منزلت کلمه منزلت افاده عموم می‌کند داعی: اگر این اشکال را یکی از آقایان اهل مجلس می‌نمودند، تعجّبی نداشت، ولی از مثل شما خیلی تعجّب است. با اینکه اهل لسان و عالم به ادبیات عرب و مبانی اصولی هستید، چرا چنین بیانی…

حدیث منزلت و مقام حضرت علی

حدیث منزلت و مقام حضرت علی اوّلاً دلیل بر اینکه علی واجد مقام نبوّت بوده، حدیث شریف منزلهًْ است که با صحت تمام، متواتراً از طرق ما و شما به مختصر کم و زیاد در الفاظ ثابت گردیده که خاتم الانبیاء در دفعات متعدده و محافل مختلفه، گاهی به…