صفحه آرشیو

حرام کردن حلال خدا بر خود

حرام کردن حلال خدا بر خود

حرام کردن حلال خدا بر خود خلاصه پرسش بر اساس قرآن کریم، آیا پیامبر اسلام(ص) و دیگر پیامبران این اجازه را دارند که حلال خدا را بر خویش حرام کنند؟! پرسش با سلام؛ در سوره تحریم آیه یک آمده است که ای پیامبر چرا…