صفحه آرشیو

حزقیل

آیا مؤمن آل فرعون همان حزقیل نبی بود؟

آیا مؤمن آل فرعون همان حزقیل نبی بود؟ پرسش با سلام؛ آیا مومن آل فرعون که نامش حزقیل بود پیامبر شد؟ پاسخ اجمالی قرآن کریم در بخشی از داستان حضرت موسی(ع) از مرد با ایمانی با عنوان "رجل مؤمن من آل فرعون" یاد می‌کند که به دفاع از موسی(ع)…