صفحه آرشیو

حسن صبّاح

بیست و ششم ربیع الثانی

بیست و ششم ربیع الثانی ۱- مرگ حسن صبّاح (۵۱۸ ق) ۲- شهادت سیّد نوراللّه شوشتری مرعشی (۱۰۱۹ هجری قمری) ۳- درگذشت نویسنده و عالم زاهد آقانجفی قوچانی (۱۳۶۳ هجری قمری) ۱- مرگ حسن صبّاح (۵۱۸ ق) حسن صباح از ایرانیانی بود که در…