ندای ولایت و مهدویت     ندای ولایت و مهدویت مشخصات کتاب: سرشناسه : احمدی، حسین عنوان و نام پدیدآور : ندای ولایت و مهدویت/ به کوشش حسین احمدی؛ با همکاری مرکز تخصصی مهدویت؛ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم. مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران: بنیاد بین المللی غدیر [××۱۳]-‮ مشخصات […]