منابع تاریخی در ارتباط با درگذشت حضرت زینب و ام البنین(س) چه می‌گویند؟

نان کتاب: کریمه الخلایق حضرت ام البنین علیه السلام.
مولف: سید ابو الحسنین وزیر حسین العلوی
ناشر: آشیانه مهر قم
چاپ: ۱۳۹۱