صفحه آرشیو

حضرت داود

علت گریه زیاد حضرت داود(ع) چه بوده است؟

علت گریه زیاد حضرت داود(ع) چه بوده است؟ پاسخ اجمالی یکی از افرادی که در روایات به گریستن آنها - به صورت دائمی و یا در ماجراهای خاص - بارها اشاره شده، حضرت داوود(ع) است. گفتنی است اگرچه گریستن در عبادات و در توبه از گناهان، به تصریح آیاتی…