هیجدهم شوال
۲۲ تیر ۱۳۹۶

۱- فرو رفتن قارون در زمین ۲- رحلت فقیه بزرگ شیعه “محمد بن احمد بن ادریس حلّی” (۵۹۸ هجری قمری) — ۱- فرو رفتن قارون در زمین قارون پسر عموى موسى(علیه السلام) و از بنى اسرائل بود پس از موسى و هارون(علیهم السلام) کسى در علم و دانش و زیبایى همانند او وجود نداشت، تورات […]

بیستم رمضان
۲۵ خرداد ۱۳۹۶

۱- وفات حضرت موسی “علیه السلام” ۲- فتح مکه معظمه به دست پیامبر “صلی الله علیه و آله” (۸ هجری قمری) ۳- اثر زهر بر حضرت على”علیه السلام” (۴۰ هجری قمری) ۴- وفات ابن شجرى بغدادى (۵۴۲ هجری قمری) — ۱- وفات حضرت موسی “علیه السلام” در شب ۲۱ رمضان، رویدادهای مهمی در عالم خلقت […]