صفحه آرشیو

حضرت یونس

آیا امام سجاد(ع) با ماهی حامل حضرت یونس(ع) سخن گفته است؟!

آیا امام سجاد(ع) با ماهی حامل حضرت یونس(ع) سخن گفته است؟! پرسش آیا در احادیث آمده است که امام سجاد(ع) با ماهی حامل حضرت یونس(ع) صحبت کرده بود، و آیا این روایت از نظر سندی صحیح است؟ پاسخ اجمالی در برخی منابع، روایتی در این زمینه نقل…