صفحه آرشیو

حضور تعدادی از جوانان شیعه سوئد در ایران

حضور تعدادی از جوانان شیعه سوئد در ایران

حضور تعدادی از جوانان شیعه سوئد در ایران به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی شیعه شناسی تعدادی از جوانان شیعه سوئد با حضور در ایران از شهرهای مختلف از جمله قم بازدید کرده و محضر آیت الله علوی بروجردی رسیدند، این حضور با تلاش مجمع جهانی شیعه…