صفحه آرشیو

حفاظت از گاوها

نخست وزیر هند کشتار مسلمانان را محکوم کرد

نخست وزیر هند کشتن مسلمانان این کشور به بهانه حفاظت از گاوها را تقبیح کرد.  نارندرا مودی نخست وزیر و رهبر حزب حاکم بهاریاتا جاناتا هرگونه تعرض و کشتن مسلمانان و دیگر اقوام هندی به بهانه حفاظت از گاوها در برابر ذبح را محکوم کرد. هندوهای…