نخست وزیر هند کشتن مسلمانان این کشور به بهانه حفاظت از گاوها را تقبیح کرد.  نارندرا مودی نخست وزیر و رهبر حزب حاکم بهاریاتا جاناتا هرگونه تعرض و کشتن مسلمانان و دیگر اقوام هندی به بهانه حفاظت از گاوها در برابر ذبح را محکوم کرد. هندوهای افراطی مسلمانان را به خاطر ذبح گاو مورد حمله […]