صفحه آرشیو

حقوق زنان

حقوق زنان

جریان‏هاى تکفیرى و نقض حقوق زنان‏

جریان‏هاى تکفیرى و نقض حقوق زنان‏ محبوبه کوهستانى* طرح موضوع‏ مسئله زنان و کاستى‏ها و بایسته‏هاى آن از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه اندیشمندان بوده است، و میزان قابل ملاحظه‏اى از اندیشه‏ها و آراى اجتماعى، در زمینه مسائل و…

قرآن و حقوق زن(۱)

مقدمه یکی از مسائل مهمی که در چند دهه ی اخیر در محافل حقوقی و اجتماعی و سیاسی دنیا مطرح بوده و امروزه هم در گوشه و کنار این عالم بازار گرم و پررونقی دارد، مسأله ی حقوقی زن یا دفاع از حقوق زن است و قبل از آنکه بیان قرآن و خطابات قانونی…

قرآن و حقوق زن(۲)

مقدمه زن و مسائل مربوط به او از جمله امور مهم در عین حال حساسی است که در طول تاریخ با پیچیدگی بسیاری همراه بوده و فراز و نشیب های بسیار را پشت سر گذاشته است. زمانی او را در ردیف حیوانات قرار داده، زمانی دیگر او را به مرحله ی خدایی…