صفحه آرشیو

حقیقت محمدیه

نور افشانی حقیقت محمدیه در عالم جبروت

نور افشانی حقیقت محمدیه در عالم جبروت ۱- ریزش نور از نور «... هنگامی که نور محمد از آخرین دریای نور بیرون آمد، خداوند بلند مرتبه خطاب به او فرمود:‌ ای دوست من! ای سالار فرستادگانم! ای نخستین آفریدگانم! ای آخرین فرستادگانم! تویی…