صفحه آرشیو

حقیقت وحى

وحى چیست و به چه کیفیت بر پیامبران نازل می‌شد؟

پاسخ اجمالی «وحى» در لغت به معناى اشاره سریع است که می‌تواند از جنس کلام یا از باب رمزگویى یا به صورت صوت مجرّد از ترکیب یا به صورت اشاره و امثال آن باشد. معانى و استعمالات متفاوت این کلمه در قرآن کریم ما را به چند نکته، توجه می‌دهد: اول…