صفحه آرشیو

حلم

حلم

تهذیب و تربیت قرآنی درسیره معصومین

تهذیب و تربیت قرآنی درسیره معصومین امروزه ما وراث جهانی پر از ناکامیها ، شکست ها ، بیمناکی ها و سرخوردگی ها هستیم ، کنار نهادن عقل و خرد و پیروی از امیال درونی ، غرایز حیوانی و خودخواهی ها ، انسان هایی بی رحم ، بی منطق و تخریب گر ساخته…

حلم و خویشتن‏دارى ویژگى‏هاى عبادالرحمن در قرآن

حلم و خویشتن‏دارى ویژگى‏هاى عبادالرحمن در قرآن قرآن پیرامون یکی از ویژگى های بندگان ممتاز خدا مى‏فرماید: «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما; آنها کسانى هستند که هنگامى‏که جاهلان آنها را(با گفتار نابخردانه خویش)مخاطب…