صفحه آرشیو

حماسه جاويد غدير

حماسه جاوید غدیر

حماسه جاوید غدیر پس از اتمام اعمال مناسک حج فرمان الهى برای نصب جانشین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل مى‏شود. جبرئیل پى در پى فرود مى‏آید و رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور معرفى حضرت على علیه السلام به عنوان خلیفه بلا فصل و…