پانزدهم ربیع الاول
۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱- بنای مسجد «قُبا» نخستین پایگاه عبادی در اسلام توسط پیامبر”صلی الله علیه و آله” در نزدیکی مدینه (۱ هجری قمری) ۲- سریه حمزه بن عبدالمطلب (۲ هجری قمری) ۳- خلافت معاویه دوم اموی (۶۴ هجری قمری) ۴- وفات أعمش کوفی (۱۴۸ هجری قمری) ۵- مرگ راضی عباسی”بیستمین خلیفه عباسی” (۳۲۹ هجری قمری) — ۱- […]