دکتر آیت پیمان اعلام کرد: سایت اینترنتی مجمع مورد هدف حمله اینترنتی (هک) قرار گرفت. رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی گفت : همه فعالیت های این مجمع را در راستای ارتقا و ترویج معارف اهل بیت می باشد . و افزود: در جهت اثبات مکتب تشیع و مذهب اهل بیت و معرفی صحیح و روش […]