صفحه آرشیو

حوزه نجف

آیت الله بشیر نجفی با آیت الله محمد اسحاق فیاض دیدار کردند.

آیت الله بشیر نجفی با آیت الله محمد اسحاق فیاض دیدار کردند. آیت الله بشیر نجفی با آیت الله محمد اسحاق فیاض ملاقات کرده و از سلامت ایشان اطمینان یافتند و برای سلامتی و عافیت معظم له دعا کردند. در این دیدار که در دفتر آیت الله فیاض…