صفحه آرشیو

حکومت ظاهری

تأخیر در حکومت ظاهری به مدت ۲۵ سال

شروع خلافت ظاهرى حضرت پس از ۲۵ سال  برنامه‏ اى پس از خطبه اولین عملى که پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله‏ و سلم بعد از خطابه انجام دادند این بود که عمامه خود به نام «سحاب» یعنى «ابر رحمت» را  در حالى که هنوز بر منبر بود  با دست مبارک…