صفحه آرشیو

حیات در قبر

حیات در قبر

خلاصه ای از تاریخ قرآن

خلاصه ای از تاریخ قرآن تاریخ قرآن، موضوع تحقیقات مستقل و دامنه داری است که محققان و دانشمندان فراوانی را به خود مشغول داشته است. در این مقاله، تنها خلاصه ای از تاریخ آن ارائه می شود. در این ارائه اعتماد اصلی، بر خود قرآن و روایات منقول در…

تأملی بر کتابِ وحدت تاریخی سوره های قرآن

مشخصات کتابشناختی:عمران مسیح، وحدت تاریخی سوره های قرآن ترجمه دکتر سیدحسین سیدی، تهران: نشر سخن، ۱۳۹۰٫***خداوند در سوره فرقان که مکی است از این اعتراض کافران سخن می گوید که چرا قرآن به یک باره نازل نشده است:«وَ قَالَ الَّذِینَ…