صفحه آرشیو

خاستگاه انديشه ي قوم برگزيده در يهوديت

خاستگاه انديشه ي قوم برگزيده در يهوديت

خاستگاه اندیشه ی قوم برگزیده در یهودیت

اشاره اندیشه ی قوم برگزیده از بنیادی ترین مباحثی است که همواره در تاریخ قوم یهود مطرح بوده است. یهودیان بسته به دیدگاهشان در این مسئله، رویکردی انحصارگرایانه یا توأم با تساهل و تسامح در برابر پیروان سایر ادیان در پیش گرفته اند. در این…