صفحه آرشیو

خامس آل عبا در روایات

خامس آل عبا در روایات

خامس آل عبا در روایات عبارت «خامس آل عبا»، صفت ویژه‌ای برای کدام یک از پنج تن اصحاب کساء است؟ پرسش در برخی از زیارات؛ امیرالمؤمنین علی(ع)، خامس آل عباء معرفی شده، در حالی‌که در مواردی حضرت زهرا(س) متصف به این صفت است و در مواردی سید…