صفحه آرشیو

خانه علی(ع) و فاطمه(س)

آیا خانه علی(ع) و فاطمه(س) به کوچه نیز راهی داشت ؟

آیا خانه علی(ع) و فاطمه(س) به کوچه نیز راهی داشت و یا آنان برای ورود و خروج، تنها باید از مسجد النبی(ص) می‌گذشتند؟ آیا آن حضرات تنها همین خانه را داشتند؟ پرسش عمر از داخل مسجد به سوی کجا به راه افتاد و علی(ع) را از کجا به کجا کشان…