صفحه آرشیو

خانواده از دیدگاه اهلبیت

خانواده از دیدگاه اهلبیت

والدین رحمت شده در روایات

از کنار هم قرار گرفتن مسئله توحید و موضوع احترام به والدین، میزان اهمیت بی شمار آن در اسلام روشن می شود. لکن والدین نیز نسبت به فرزندان وظایفی دارند که انجام این وظایف مطابق آنچه در شریعت به آن توصیه شده، باعث جلب رحمت حضرت حق و نیز رضایت…

ویژگى‌هاى خانواده برتر در اسلام

مـقاله حاضر ضمن معرفى برترين خانـواده در منظر اسـلام ، ويـژگي‌هاى خانواده برتر در سه محور اصالت خانوادگى، ويژگي‌هاى نفسانى اركان خانـواده و ويژگي‌هاى رفتارى آنان را مورد بررسى قرار داده است. مقدمه خـانـواده ، كـانـونـى است…

سیمای خانواده و احکام آن در اسلام

تشکیل زندگی زناشوئی و تمایل بهم زیستی زن و مرد غریزه و کششی است که خداوند در تمام افراد بشر قرار داده است به این معنی که غریزه و علاقه به جنس مخالف چنانکه در جنس ذکور است، در جنس اناث نیز وجود دارد، بلکه طبق روایات و کارشناسی ائمه…