صفحه آرشیو

خلقت نوری

مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع)

مضمون‌شناسی احادیث خلقت نوری اهل‌البیت (ع) چکیده خلقت نوری اهل‌البیت (ع)، یعنی آفرینش ایشان از نور، از جمله موضوعات محل بحث در کلام امامیه است. ریشه تاریخی این بحث روایات عمدتاً امامی است که در کتب و جوامع حدیثی مندرج‌اند. این روایات…

فلسفه نور پردازی

فلسفه نور پردازی چرا خداوند برای انتقال نور اهلبیت طرح نو در انداخت و گل وجود آنان را از این باغ برافشاند؟ چگونه می‌توان نور مجرد، زنده، تأثیرگذار را کنار روح، عقل و اندیشه‌ی مستقل آدمی تصور کرد؟ آیا برای پیام‌آوران الهی، افزون بر…

تأثیر نور بر نیاکان

تأثیر نور بر نیاکان در این فصل تأثیرگذاری نور اهلبیت در نیاکان، به صورت عینی تحلیل می‌شود؛ بخشی که به کاربردی بودن پژوهش حاضر، ذهن و اندیشه‌ی خواننده را رهنمون می‌گردد و پاسخ اقناعی است برای چرایی و اولویت پژوهیدن. نخست تأثیرگذاری این…

ویژگی‌های نور

ویژگی‌های نور این فصل گونه‌های انتقال، حالات یکتایی و چندگانگی نور آفریننده نور و نیایی نوردار را می‌کاود. نخست کاستی ابزار معرفتی نظیر یافته‌های عقلانی،‌ تنگنای سعه‌ی وجودی و شهود باطنی و احتمال نطفه بودن، روح یا دیگر گزینه‌های احتمالی…

انتقال نور

انتقال نور امتداد ذاتی نخستین بار، نور اهلبیت را ابوالبشر از عالم معنا در عالم ماده آورد، به مدد و راهنمایی آن نور، آدم توانست پا از عرش به فرش گذارد. تا آدم زنده بود همواره از آن مدد جست و در عرصه‌های مختلف زندگی از فروغ آن بی‌نصیب…

نور پذیری

نور پذیری این فصل چگونگی دریافت کلمات و حد و مرز جریان نورپذیری ابوالبشر از طریق علم حضوری را می‌کاود. همان حقیقتی که وی را به کانون نور متصل کرد. چینش آیه {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ} با روایات و برداشت…

چیستی نور

چیستی نور برداشت و گستره‌ی فهم مفسران از واژه «الکلمات« چیستی و چگونگی آن متفاوت بوده؛ به گونه‌ای که هر یک با تکیه بر شواهد، قرائن و دلایل خاص خود مصداقی برای آن پیدا کرده‌اند. بی‌گمان تأثیرگذاری فضای فرهنگی، پیش‌ فرض‌ها و دانش‌های مفسر…

اصل هستی نور صلبی

اصل هستی نور صلبی هستی نور در فصل نخست، اثبات موجودیت نور اهلبیت در وجود نیاکان، بر پایه‌ی داده‌های وحیانی قرآن و روایات، نه یافته‌های عقلانی خام و بی‌ثبات، تبیین و تحلیل‌ می‌شود. شیوه اثباتی این دو مأخذ به مدد استقراء تام منطقی قدیم و…

دستامد‌های علمی وعملی خلقت نوری اهل بیت

دستامد‌های علمی وعملی خلقت نوری اهل بیت مقدمه: تدوین خلقت اهل البیت آثار، نتایج و پیامد‌های ژرف و اساسی علمی وعملی در ساحه‌های گوناگون به دست می‌دهد که پر فایده بودن و اولویت طرح این موضوع را‌ آشکار می‌سازد. افزون بر آگاهی بخشی…

پرتو افکنی نور فاطمیه در عالم ناسوت

پرتوافکنی نور فاطمیه در عالم ناسوت ۱- تابیدن آسمان و زمین از نور فاطمه «آنگاه خداوند نور دخترم «فاطمه» را گشود و از آن آسمان و زمین را آفرید، پس آسمان و زمین از نور دخترم «فاطمه» است و نور «فاطمه» از نور خداست. بنابراین، دخترم «فاطمه» از…