صفحه آرشیو

خلوت گزینی پیامبر اسلام و رهبانیت

خلوت گزینی پیامبر اسلام و رهبانیت

خلوت گزینی پیامبر اسلام و رهبانیت خلاصه پرسش آیا خلوت‌گزینی پیامبر اسلام(ص) در غار حراء و دوری حضرتشان از زندگی اجتماعی، نوعی رهبانیت نبوده و با مقام پیامبری و آموزه‌های اسلامی ناهمخوان نیست؟ پرسش آیا پیامبر…