نام کتاب: عوامل سقوط و فروپاشی بنی امیه
مولف: بنت الزهرا وفا
ناشر: انتشارات اشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱

سراب حقیقت
۲۷ شهریور ۱۳۹۶

عنوان کتاب : سراب حقیقت
مؤلف یا مترجم : امیر حسین اسفندیاری
ناشر : انتشارات آشیانه مهر
سال چاپ : ۱۳۹۲