خوف و رجا امیرالمؤمنین على  فرمود: «أَلا مَن سَأَلَ عَن شیِعَهِ اَهلِ البَیتِ… فَهُم والجَنَّهُ کَمَن رَآها فَهُم عَلَى الاَرائِکِ مُتَّکِئُونَ و هُم والنّارُ کَمَن أَدخَلَها فَهُم فیِها مُعذَّبُونَ»؛ «آگاه باشید! کسى که از شیعیان اهل بیت  سؤال نماید یکى از اوصاف آنان این است که گویا بهشت را مى‏بینند در حالى که بر تخت‏هاى […]