صفحه آرشیو

داستان اصحاب کهف در منابع تاریخی

داستان اصحاب کهف در منابع تاریخی

داستان اصحاب کهف در منابع تاریخی آنچه مورخان مسلمان در مورد اصحاب کهف گزارش می‌کنند، آیا در گزارش دیگر مورخان نیز وجود دارد؟ پرسش در مورد سابقه تاریخی اصحاب کهف و تأیید این رویداد در تاریخ توضیح دهید. پاسخ اجمالی ماجرای اصحاب کهف…