صفحه آرشیو

داستان در قرآن

داستان در قرآن

نگاهی به شیوه تصحیح ترجمه و قصه های قرآن ، برگرفته از تفسیر سورآبادی

کهن ترین ترجمه ها و تفسیرهای بازمانده از قرآن کریم به زبان فارسی، مربوط به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری است. این کتاب ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیارند. جنبه ای از اهمیت این کتب، اشتمال آنها بر بسیاری از لغات و ترکیبات نادر و کهن…

تحلیل عناصر و جلوه های هنری داستان موسی و عبد

مقدّمه:قرآن، کلام خداوند و معجزه ی جاودان پیامبر(ص)، سخنی بی نظیر و پیامی روشنگر است که در دل هر آیه ی آن، هزاران نکته باریک تر از مو آن نهاده شده است. در این میان داستان های قرآنی، از جایگاه ویژه ای برخوردارند که از جنبه ها و زوایای مختلف…

زیبایی های مکان در داستان حضرت سلیمان(ع) براساس سوره مبارکه نمل

مقدمهعناصر مختلف یک داستان افزون بر کارکرد فردی و جداگانه دارای یک کارکرد جمعی و همسو با سایر اجزاست. به عبارت دیگر تناسب میان اجزا مکمل ایفای نقش فردی آن اجزاست و این امر بستر تاثیر و تاثر میان پدیده هارا فراهم می نماید(طاهری نیا علی باقر.…

عناصر داستانی در قصه های قرآن

بخش اول: نگاه کلی به قصّه های قرآنیقصه بر وزن فعله مصدر نوعی از قص(۱) بمعنی متعددی به کار رفته است در لغت به معنی: پی گرفتن یا پی گرفته اثر پیشین به کار رفته است:(وَ قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لاَ…

ویژگی های داستان های قرآن

مقدمهاز وقتی که ارزش و اعتبار کلمه را دریافته ایم، داستان همیشه ما را احاطه کرده است، نخست با قصه های مادر بزرگ و پدربزرگ ها و بعد ازآن در مدرسه و سپس در برخوردها و حوادث زندگی از خواندن آنها لذت برده ایم.داستان و داستان کوتاه به سبک غربی…

داستان در قرآن

نقش داستانداستان در قرآن، وسیله ای است برای اثبات یگانگی خدا، وحدت ادیان، قدرت نمائی خداوند. بیم و امید، سرانجام نیکی و بدی و سپاسگزاری و غرور و سرمستی و بسیاری از اهداف دیگر که قرآن به آنها عنایت دارد. مهمترین اهداف بیان داستان در قرآن…