داستان هایی از اخلاق و رفتار امام سجاد زین العابدین علیه السلام
* مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور: داستان هایی از اخلاق و رفتار امام سجاد زین العابدین علیه السلام/علی میر خلف زاده، ۱۳۴۳
مشخصات نشر: قم: انتشارات محمد و آل محمد(ص)، ۱۳۸۳٫
مشخصات ظاهری: ۸۰ ص.
موضوع: علی بن حسین(ع)، امام چهارم، ۳۸ – ۹۴ق. — داستان.
موضوع: داستان های مذهبی — قرن ۱۴٫
* عناوین اصلی
کودکی پیاده تا مکه؛ عبادت حضرت علیه السلام؛ دستگیری؛ اندیشه در عظمت خلقت؛ شکر نعمت؛ صفات شیعه؛ عفو و گذشت؛ شخص بد زبان؛ چرا زین العابدین نامیده شد؟؛ رعایت حق مادر؛ تواضع؛ احترام به داماد؛ همنشینی با زیردستان؛ اثرات دستگیری بر بدن؛ مناجات نیمه شب؛ شیوه ی عیادت از بیمار؛ چشم به دست خدا؛ برخورد با دزد؛ با چه خانواده ای باید ازدواج کرد؟؛ اجتناب از سخن چینی و غیبت ؛ ترساندن حیوان؛ برخورد با غلامان در آخر ماه رمضان؛ از شدت عبادت ؛ صدقات ؛ انتقام نگرفت؛ ارشاد و نشر احکام؛ برخورد امام سجاد علیه السلام با شتر خود