صفحه آرشیو

دانشنامه امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع)

جلد دوم و سوم دانشنامه امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) در دست چاپ قرار گرفت

دانشنامه امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) جلد دوم و سوم دانشنامه امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) در دست چاپ قرار گرفت. دکتر آیت پیمان رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی با اعلام این خبر توضیح داده : دانشنامه عربی امام امیرالمومنین علی ابن…