صفحه آرشیو

دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم تاریخ تاسیس ۱۳۶۳ کشور مکان استقرار ایران-قم هیئت امنا اعضای هیئت امنای دانشگاه باقرالعلوم(ع) عبارتند از: آقایان حجج اسلام والمسلمین محسن قمی، حمید پارسانیا، محمد تقی سبحانی و آقایان سید عباس…