صفحه آرشیو

داوری نا آگاهانه مردم نسبت به پرهیزکاران

داوری نا آگاهانه مردم نسبت به پرهیزکاران

داوری نا آگاهانه مردم نسبت به پرهیزکاران خلاصه پرسش «ایمان عبد کامل نمی‌شود مگر این‌که مردم بگویند او دیوانه است». آیا عبارت فوق، یک روایت است، تفسیرش چیست؟ پرسش آیا روایت «لا یکمل ایمان عبد حتی یظنون الناس انه…