صفحه آرشیو

دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی

خطاب به دکتر ظریف: برای نجات جان شیخ ابراهیم زکزاکی تلاش نمایید

خطاب به دکتر ظریف: برای نجات جان شیخ ابراهیم زکزاکی تلاش نمایید دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی خطاب به آقای دکتر ظریف : برای نجات جان آیت الله شیخ ابراهیم زکزاکی تلاش نمایید . طی نامه ای سرگشاده ، دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی از وزیر امور…