صفحه آرشیو

دجال در روایات

دجال در روایات

دجال در روایات خلاصه پرسش «دجال» کیست؟ پرسش «دجال» کیست؟ درباره او و روایات مربوطه توضیح دهید. پاسخ اجمالی یکی از علایم ظهور، خروج و نمایانگری موجودی گمراه و گمراه کننده به نام «دجال» است. در لغت به هر دروغ‌گو، دجال گفته می‌شود.…