صفحه آرشیو

درسنامه غدیر

آیا برای غدیر درسنامه ای وجود دارد؟

آیا برای غدیر درسنامه ای وجود دارد؟ در زمینه غدیر کتاب ها و مقالات فراوانی نوشته شده است. برای غدیر نیز درسنامه ای نوشته شده که می توان در لینک ذیل این درسنامه را دانلود کرد و شامل این مطالب می باشد: مقدمه: درس اول: کلیات ۱٫ ضرورت طرح…